CA logga 3

Avsnitt 1: Metoden som fungerar - om återkoppling

En av Change Academys grundare Per Andersson, började sin bana inom media. Sedan länge jobbar han och vi med feedback och återkoppling just i media (se mer på mediamentorerna.se) , men nu sprider sig vår metodik. Och det är inte mycket som skiljer återkopplingen åt, i våra olika branscher.
Intervju Katarina Pietrzak