CA logga 3

Change Academy Group

Som namnet antyder har vi skapat en företagsgrupp med gemensamma värderingar och metoder, men med olika branschfokus. Även om vi kan hjälpa och stödja företag i för oss mer obekanta verksamheter, är det vår övertygelse att våra insatser blir effektivare när vi dessutom i grunden förstår den aktuella branschens villkor och speciella förutsättningar.
I vår företagsgrupp finns idag fyra specialistbolag verksamma inom tydliga segment. Och vi kommer att bli fler.

Media

Mediamentorerna har jobbat med organisations-utveckling och ledarstöd i media sen nära 20 år tillbaka.
Läs mer...

Vård & Omsorgsföretag

Få personer har så lång erfarenhet av relationell utveckling inom vård- och omsorgsverksamheter som Irene Grönvall, grundare av Alesko.

Läs mer...

Skogsnäringen

iTurgor har funnits i femton år och är idag ett etablerat varumärke när det gäller utvecklings- och hållbarhetsfrågor inom skogsnäringen.
Läs mer...

Teknik & Arkitektföretag

Med Eftertanke grundades och drivs av Roger Lindvall, arkitekt med många års erfarenhet av utvecklingsprocesser inom teknik- och arkitektföretag.
Läs mer...