CA logga 3


Ingen återkoppling, ingen utveckling!

 

Change Academy bjuder in till kostnadsfritt seminarium, fika och mingel om feedback och ökad performance på jobbet

 

lär dig mer om

 Unika metoder för att öka organisationens prestation


Det finns något som påverkar din verksamhet mer än något annat. Forskning visar att utvärdering, feedback eller återkoppling – gör dig till en bättre chef, dina medarbetare mer effektiva och ansvarfulla samt framför allt - produkten bättre.
I ett unikt samarbete med Simon Elvnäs som är forskare på KTH, har vi tagit fram feedback- och utvärderingsmetoder som ökar prestationen hos dina medarbetare. Så att de tar mer ansvar. Så att du kan dela ut mer.
För att återkoppling ska vara verksamt, behövs metod. Återkoppling är inte beröm eller kritik. Det är en analys av resultatet vi ville ha och lärdomar kring hur vi förbättrar kvaliteten. I gemensam utvärdering av hur vi uppnådde målen. I feedback på individnivå om varje medarbetares bidrag till resultatet.
Så hur ska du konkret åstadkomma det? Och hur ska du hinna prioritera det, när så mycket annat är akut? Vi kan hjälpa dig att minska stressen.

Kom och möt oss och Simon Elvnäs och hör hur vi jobbar! Kom och få grunderna i återkoppling hämtat från våra utbildningar, nosa på verktygen du behöver för att förbättra och kvalitetssäkra i din verksamhet. Kom och utbyt erfarenheter med människor från många olika branscher och hör hur de jobbar med detta. Kom och få stöd och handledning i dina konkreta dilemman.

Välkommen!

4 juni 15.00-17.00
Birger Jarlsgatan 18
Anmälan på info@cademy.se

OBS! Begränsat antal platser, först till kvarn