CA logga 3

Analysen

Förutsättningen för alla förändringar är att man känner till nuläget.
Med hjälp av genomarbetade och beprövade metoder kan du med Change analysera nuläget i din personalgrupp och hitta vad som krävs för att komma vidare i en förändringsprocess. Vi identifierar kärnvärden, problemområden och framkomliga vägar till hållbar förändring.