CA logga 3

Hur lyckas du?

Att hitta sin väg i ett arbetslandskap som förändras snabbt är inte självklart för alla. I ett pågående process mot nya arbetsuppgifter sitter deltagarna i din personalgrupp med en mängd outtalade föreställningar och förväntningar.
Vi hjälper dig att i omtanke om personalen sätta ord på det svåra och hitta konstruktiva vägar framåt.