CA logga 3

Det viktigaste verktyget

Det enda sättet att få med dig din personal på tåget, är att jobba strukturerat med utvärdering och feedback, det visar både lång erfarenhet och forskning.
Vi på Change ger dig metodik och verktyg för framgångsrika arbetsmetoder, där du hela tiden kan stämma av att ni är på rätt väg.
Ibland brukar vi säga att återkopplingen är det enskilda verktyg som är viktigast i en förändringsprocess.