CA logga 3

Människan är en helhet

Med kropp, själ, tankar och känslor som formas i relation till andra.

Change Academy Group arbetar utifrån ett systemperspektiv, vilket bland annat innebär att vi vill öka medvetenheten om hur vi påverkas av oss själv och av andra i vårt dagliga varande, och i vårt dagliga arbete.

Vi bidrar till autentiska möten mellan människor och grupper därför att vi vet att det bidrar till utveckling och förändring av individer, grupper och organisationer.

Våra program ökar våra kunders medvetenhet, förmåga att kommunicera, fatta beslut och ta ansvar.
Därmed bidrar vi också till framgång.

Organisationer skall vara värdiga sina medarbetares engagemang.