CA logga 3

Människan är en helhet

  • Med kropp, själ, tankar och känslor som formas i relation till andra.
  • Change Academy Group arbetar utifrån ett systemperspektiv, vilket bland annat innebär att vi vill öka medvetenheten om hur vi påverkas av oss själv och av andra i vårt dagliga varande, och i vårt dagliga arbete.
  • Vi bidrar till autentiska möten mellan människor och grupper därför att vi vet att det bidrar till utveckling och förändring av individer, grupper och organisationer.
  • Våra program ökar våra kunders medvetenhet, förmåga att kommunicera, fatta beslut och ta ansvar. Därmed bidrar vi också till framgång.
  • Organisationer skall vara värdiga sina medarbetares engagemang.